เด็กศิลป์ ก็เรียนเกษตรได้ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ "เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร" หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษายน 2563

23/4/2563 17:22:10น. 4229
เด็กศิลป์ ก็เรียนเกษตรได้ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ "เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร" หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษายน 2563

เด็กศิลป์ ก็เรียนเกษตรได้ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ "เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร" หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  โดย คณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดตัวหลักสูตรใหม่ "เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร" หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รับเฉพาะสายศิลป์ (ศิลป์-คำนวณ   ศิลป์-สังคม  ศิลป์-ภาษา)  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 27 เมษายน 2563   ประกาศรายชื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563  ประกาศผล วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และเปิดภาคการศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2563   สมัครผ่านระบบ Online :: https://student.mytcas.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.up.ac.th/62/bachelor_Main.aspx

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา / คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาตื   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
23/4/2563 17:22:10น. 4229
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เด็กศิลป์ ก็เรียนเกษตรได้ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ "เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร" หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษายน 2563

#เทคโนโลยีการเกษตร


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน