กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ (Work Shop) เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทย (Thainess) ครั้งที่ 2 8/5/2563 15:08:11น. 1180

ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทย
นวันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ (Work Shop) เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทย (Thainess) ครั้งที่ 2 โดยนำนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจกันฝึกทักษะการทำขนมปังหน้าหมู และเครื่องดื่มชาไท บริเวณพื้นที่หอพักภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร โดยอาจารย์อาริสรา นุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะด้านการทำอาหารเป็นอย่างดี อีกทั้งนิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมหอพักด้วยกันซึ่งจัดเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตในช่วงการปิดทำการเป็นการช่วงคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  
facebook twitter line


ภาพ :   กองพัฒน่คุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/5/2563 15:08:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน