ประชุมร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.) และประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ ครั้งที่ 2/63 15/5/2563 16:30:47น. 801

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2563) ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต จัดประชุมร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.) และประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ ครั้งที่ 2/63 เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในกิจการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์ COVID-19 พร้อมหารือ แลกเปลี่ยนร่วมกันในการเตรียมพร้อมจัดโครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ออนไลน์ ข้อมูลที่นิสิตใหม่ควรทราบ และแจ้งแนวปฎิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับนิสิตและผู้ปกครอง 
facebook twitter line


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/5/2563 16:30:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน