แชร์ Twitter 
235
   SDG

     ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อนิสิต นักศึกษา เดินทางกลับมาจาก กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ในวันนี้( 18 พฤษภาคม 2563) 09.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม และหารือเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อนิสิต เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยมี ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นประธานในที่ประชุม ณ เทศมนตรีตำบลแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เทศมนตรีตำบลแม่กา   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/5/2563 15:04:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน