หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) คณะICT ม.พะเยา ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนคนลุ่มน้ำอิง ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ และปล่อยอึ่งเพ้า (เค่า) คืนสู่ธรรมชาติป่าต้นน้ำ 22/5/2563 14:13:29น. 1235

ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศ

         ดร.นิติ เอี่ยมชื่น หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมนิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อมอบแบบจำลองภูมิประเทศตำบลบ้านสาง โดยมีนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา งและว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กาศสนุก ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง เป็นผู้รับมอบฯ ซึ่งแบบจำลองดังกล่าวสร้างขึ้น เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนคนลุ่มน้ำอิง ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ และปล่อยอึ่งเพ้า (เค่า) คืนสู่ธรรมชาติป่าต้นน้ำ ตามโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดพะเยา

          ซึ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง ทางทีมงานจะจัดอบรมการทำแผนที่ออนไลน์ การทำฐานข้อมูล เพื่อให้ความรู้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยาในโอกาสต่อไป 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เทศบาลตำบลบ้านสาง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/5/2563 14:13:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน