คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

24/5/2563 9:46:12น. 1863
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ได้เข้าพบและปรึกษา นายพิเชษฐ์ ศักดิ์สูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร เพื่อหาแนวทางในดำเนิน โครงการบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งได้รับงบประมาณจากทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งนับว่าเป็นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ทั้งนี้แนวทางของโครงการบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในปี 2563 นี้ จะต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในปีที่ผ่านมา โดยจะเน้นบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพกาย ส่งเสริมสุขภาพจิต ส่งเสริมด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมด้านสังคม และยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อเศษฐกิจโดยรวมของชุมชนด้วย
โดยการเข้าพบและปรึกษาในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถยกระดับทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านสังคม และเศรษฐกิจ ในกับชุมชนต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
24/5/2563 9:46:12น. 1863
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

#วิทยาศาสตร์การแพทย์ #บริการวิชาการ #ศิลปะวัฒนธรรม #ดอกคำใต้
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน