ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ในหมวดที่ 2 กลยุทธ์ 29/5/2563 13:47:55น. 991

คณะวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ในหมวดที่ 2 กลยุทธ์ (การจัดทำกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน คลัง และพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 


   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/5/2563 13:47:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน