คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าหารือกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

29/5/2563 19:48:57น. 1839
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าหารือกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายสุรสิทธิ์ ป้อมภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เข้าหารือกับ นางจารุวรรณ พรหมสอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ และ นางสาวอัจฉรา พรหมเสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ เพื่อหาแนวทางในดำเนิน โครงการบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
สำหรับการดำเนินโครงการเชิงพื้นที่ในปี 2563 นี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ต่อยอดความร่วมมือกับอีกหนึ่งหน่วยงานคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ หลังจากปีที่แล้วคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้มาแล้วเป็นอย่างดี
โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะเน้นพัฒนาแนวทางและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจในชุมชนเป็นหลัก รวมถึงมุ่งพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานนี้ จะสร้างความยั่งยืนทั้งด้าน สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ในกับชุมชนต่อไป
การเข้าพบและปรึกษาในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
29/5/2563 19:48:57น. 1839
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าหารือกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

#วิทยาศาสตร์การแพทย์ #บริการวิชาการ
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน