ม.พะเยา สุดเจ๋ง! ได้รับทุนจาก AUF ดำเนินงานวิจัยเร่งด่วนหัวข้อ COVID-19

2/6/2563 21:27:05น. 2589
AUF

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ นำทีมนักวิจัยผู้ที่ได้รับทุนภายใต้ทุนวิจัยจากหน่วยงาน L' Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ประเทศฝรั่งเศส เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง "User-friendly and sofe COVID-19 testing facilities in Thailand" ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนให้ทำการวิจัยดังกล่าว และจะดำเนินงานวิจัยร่วมกับผู้ร่วมวิจัยได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรวิจัย IRD- PHPT Research Group รวมทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน

    โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำระบบบริการเก็บสิ่งตัวอย่างและส่งตรวจโรค COVID-19 ใน ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยได้รับทุนวิจัยเป็นเงิน 10,000.-€ (ประมาณ สามแสนกว่า บาทไทย) โดย คณะผู้ดำเนินโครงการนี้ ประสงค์จะให้บริการผู้ด้อยโอกาสในจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศน์สัมพันธ์ / ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
2/6/2563 21:27:05น. 2589
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา สุดเจ๋ง! ได้รับทุนจาก AUF ดำเนินงานวิจัยเร่งด่วนหัวข้อ COVID-19

#AUF #ทุนวิจัย #ม.พะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน