Multi Mentoring System 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ (Webinar) 12/6/2563 10:07:41น. 735

การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล
Multi Mentoring System 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ (Webinar)
ในหัวข้อเรื่อง "การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล: ความพิเศษและความท้าทาย"
"Research bridging Local to Global : Talent and Challenge"
ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom หรือผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์ ของกองบริหารงานวิจัย
ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง QR Code หรือ
https://forms.gle/huXGMjvdvLNa8LFP7

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวสิริทัชญา พามณี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกุลพรภัสร์ อรุณกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kolpornphus.ar@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2563 10:07:41

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน