ม.พะเยา ผุดระบบ “มพ.ชนะ” สร้างมาตรการคุมเข้า-ออก พื้นที่

12/6/2563 14:59:07น. 2804
มพ.ชนะมหาวิทยาลัยพะเยา ออกประกาศมหาวิทยาลัยการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากร และมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิตสแกน QR Code ผ่านระบบ “มพ.ชนะ” ทุกครั้ง ก่อนเข้าและออกพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจเช็คการเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดจุดคัดกรองก่อนเข้า-ออก มหาวิทยาลัย และอาคารต่างๆ ดังนี้

1. จุดคัดกรองก่อน เข้า -ออก มหาวิทยาลัย

- จุดคัดกรอง : หน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

- จุดคัดกรอง : ซุ้มประตูศรีโคมคำ

2. จุดคัดกรองก่อน เข้า-ออกอาคาร ทุกอาคารและทุกคณะ

นับเป็นการเริ่มใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในพื้นที่ในช่วงที่มีการผ่อนปรนและเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน โดยได้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
12/6/2563 14:59:07น. 2804
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ผุดระบบ “มพ.ชนะ” สร้างมาตรการคุมเข้า-ออก พื้นที่

#มพ. #ม.พะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน