ม.พะเยา ปรับวิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Live Event) เพื่อต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 10 ในช่วงสถานการณ์ของของโรคระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

18/6/2563 10:38:32น. 7764
ปฐมนิเทศนิสิต ม.พะเยา

 วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์     ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และกองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม “ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 10” ผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 จึงทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ไม่สามารถทำให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมในวันนี้ ใช้โปรแกรมจากระบบ Microsoft Teams (Live Event) เป็นเครื่องมือการสื่อสารจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “ขอต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน สู่ครอบครัวมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยความยินดียิ่ง มหาวิทยาลัยพะเยา   มีที่ตั้งล้อมรอบด้วยทัศนียภาพที่อุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่สวยงาม ด้วยวิถีที่สงบและสังคมน่าอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมแบบล้านนาตะวันออกที่สวยงาม พวกเราอยู่กันกับธรรมชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อย่างมีความสุข ถึงแม้ว่าวันนี้ เราอาจจะยังไม่ได้เจอกัน เราสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสื่อสารถึงกันและกัน ให้เกิดประโยชน์ได้ และอยากฝากถึงผู้ปกครองของนิสิตทุกคน มหาวิทยาลัยพะเยามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า “นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะสามารถปรับตัว เรียนรู้ และแก้ไขปัญหา ก้าวข้ามสิ่งที่เป็นอุปสรรค ดำรงชีวิตด้วยบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมได้” และ ฝากถึงนิสิตใหม่ปีการศึกษา2563ว่า “คุณพ่อคุณแม่ รอความสำเร็จของพวกเรา ท่านอยากเห็นนิสิตทุกคนเติบโตไปในทางที่ดี เห็นนิสิตได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างที่ตั้งใจไว้” และมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมมุ่งสานต่อให้ฝันของนิสิต ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งไว้ และขอให้อดทนกันอีกสักนิด เมื่อสถานการณ์ของของโรคระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 คลี่คลาย เราจะได้มาเจอกันที่ มหาวิทยาลัยพะเยาอย่างแน่นอน”

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563 ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกรกันต์ สุทธิโกเศศ นักร้อง นักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว บรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ การเรียน และ การใช้ชีวิต” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ บรรยายในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์”

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ ได้ปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิต นำไปสู่การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่กับอาจารย์และระหว่างเพื่อน รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย

#สามารถรับชม จากระบบ Microsoft Teams ผ่านLink shorturl.at/ajGW7    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์ และ กนกวรรณ ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
18/6/2563 10:38:32น. 7764
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ปรับวิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Live Event) เพื่อต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 10 ในช่วงสถานการณ์ของของโรคระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

#ม.พะเยา #cover-19 #ปฐมนิเทศนิสิต ม.พะเยา
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน