นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำฟาร์มโคเนื้อกับครอบครัว จากนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย

21/6/2563 21:55:38น. 1475
คณะวิทยาศาสตร์
นิสิต ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมทำฟาร์มโคเนื้อกับครอบครัว และอนาคตวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโคนมและโคเนื้อที่จากนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย โดยใช้นวัตกรรมเชื้อจุลินทรีย์ปลอดสารเคมี 100 % ใช้จุลินทรีย์ที่มีลักษณะเด่น ย่อยสลายโครงสร้างพืชได้เร็วใช้เวลาเพียง 5 - 7 วัน สามารถเพิ่มโภชนะในวัตถุดิบการเกษตร อีกทั้งยังกระตุ้นการกินของสัตว์และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาวัตถุดิบได้นาน 6 เดือน ได้นำจุลินทรีย์มาทำการหมักเปลือกทุเรียนที่ไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ ได้นำไปหมัก พบว่ามีโปรตีน 13 % และได้นำไปเลี้ยงโคในฟาร์มมาแล้ว ระยะเวลา 5 ปี พบว่าโคมีความอยากกินอาหาร ตัวโต สมบูรณ์ แข็งแรง และได้ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สื่อกลางเดลี่ Online   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
21/6/2563 21:55:38น. 1475
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำฟาร์มโคเนื้อกับครอบครัว จากนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย

#คณะวิทยาศาสตร์ #หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg3 #sdg9 #sdg12 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน