นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำฟาร์มโคเนื้อกับครอบครัว จากนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย 21/6/2563 21:55:38น. 786

คณะวิทยาศาสตร์
นิสิต ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมทำฟาร์มโคเนื้อกับครอบครัว และอนาคตวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโคนมและโคเนื้อที่จากนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย โดยใช้นวัตกรรมเชื้อจุลินทรีย์ปลอดสารเคมี 100 % ใช้จุลินทรีย์ที่มีลักษณะเด่น ย่อยสลายโครงสร้างพืชได้เร็วใช้เวลาเพียง 5 - 7 วัน สามารถเพิ่มโภชนะในวัตถุดิบการเกษตร อีกทั้งยังกระตุ้นการกินของสัตว์และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาวัตถุดิบได้นาน 6 เดือน ได้นำจุลินทรีย์มาทำการหมักเปลือกทุเรียนที่ไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ ได้นำไปหมัก พบว่ามีโปรตีน 13 % และได้นำไปเลี้ยงโคในฟาร์มมาแล้ว ระยะเวลา 5 ปี พบว่าโคมีความอยากกินอาหาร ตัวโต สมบูรณ์ แข็งแรง และได้ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สื่อกลางเดลี่ Online   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/6/2563 21:55:38

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน