สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับกลุ่ม Smart Farmer เกษตรกร ต.บ้านเหล่า ค้นหาไอเดียสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 22/6/2563 13:05:51น. 468

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม และฝ่ายประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ Smart Farmer ด้วยการบริหารจัดการกลุ่ม (ครั้งที่ 2) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดยบรรยายในหัวข้อการออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ และกิจกรรม Workshop ค้นหาไอเดียในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมชุมชนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตภาคเกษตรกรรม และได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่สามารถสัมผัสได้จากวิถีชีวิตในเมือง โดยเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น อีกด้วย      แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/6/2563 13:05:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน