คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ และตัวแทน สถาบันการจัดการการเงินชุมชน

24/6/2563 9:01:23น. 2674
บันทึกข้อตกลง
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม คณะรัฐศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงในการร่วมทำการวิจัยกับ นายนายถาวร อ่อนนวล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ และนางสุพรรณี เวียงคำ ตัวแทน สถาบันการจัดการการเงินชุมชน ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อออกแบบและสร้างระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ (learning and innovation platform) ภายในชุมชน และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลให้กับแรงงานนอกระบบใน ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาต่อไป 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทิพย์เกสร สุริยะมณี   
ข้อมูล/ข่าว :    สราวุฒิ มณีอินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
24/6/2563 9:01:23น. 2674
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ และตัวแทน สถาบันการจัดการการเงินชุมชน

#บันทึกข้อตกลง
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน