คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ และตัวแทน สถาบันการจัดการการเงินชุมชน 24/6/2563 9:01:23น. 999

บันทึกข้อตกลง
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม คณะรัฐศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงในการร่วมทำการวิจัยกับ นายนายถาวร อ่อนนวล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ และนางสุพรรณี เวียงคำ ตัวแทน สถาบันการจัดการการเงินชุมชน ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อออกแบบและสร้างระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ (learning and innovation platform) ภายในชุมชน และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลให้กับแรงงานนอกระบบใน ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาต่อไป 


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทิพย์เกสร สุริยะมณี   
ข้อมูล/ข่าว :    สราวุฒิ มณีอินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/6/2563 9:01:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน