คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิต

24/6/2563 16:31:29น. 2192
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิต 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิสิตได้รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของคณะ/มหาวิทยาลัย กฎเกณฑ์ วิธีการและแนวการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนการแนะนําผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะให้นิสิตใหม่ได้รู้จัก และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดโครงการขึ้นในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
24/6/2563 16:31:29น. 2192
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิต

#คณะวิทยาศาสตร์ #ปฐมนิเทศ #มหาวิทยยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน