ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิดให้บริการและยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการ 29/6/2563 10:56:13น. 397

เปิดให้บริการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมเปิดให้บริการ และผู้ใช้บริการสามารถ ศึกษามาตรการก่อนเข้าใช้บริการได้ ดังนี้
1. การเข้าอาคาร
1.1 ผู้ใช้บริการ ใช้ทางเข้าด้านคลินิกแพทย์แผนจีน อาคารเรียนรวมหลังใหม่
1.2 ผู้ใช้บริการ สแกน QR Code "มพ.ชนะ" เพื่อเข้าอาคาร ณ ประตูทางเข้า ศูนย์บรรณสารฯ
1.3 ผู้ใช้บริการต้องผ่านจุดคัดกรอง โดยต้องดำเนินการดังนี้
1.3.1 สวมใส่หน้ากากอนามัย
1.3.2 แสดงข้อมูลการเช็คอิน "มพ.ชนะ"
1.3.3 วัดอุณหภูมิร่างกาย โดยต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส (ผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ งดเข้าใช้บริการ)
1.3.4 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
1.3.5 สแกน QR Code "บันน่าเช็คอิน" เพื่อเปิดประตูเข้าภายในศูนย์บรรณสารฯ
1.3.6 คำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม

2. การออกอาคาร
2.1 ผู้ใช้บริการ สแกน QR Code "บันน่าเช็คอิน" เพื่อเปิดประตูออกจากศูนย์บรรณสารฯ
2.2 ผู้ใช้บริการ สแกน QR Code "มพ.ชนะ" เพื่อออกจากอาคาร ณ ประตูทางเข้า ศูนย์บรรณสารฯภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/6/2563 10:56:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน