ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์อาสา”

30/6/2563 16:14:36น. 1541
ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์อาสา”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัยในโครงการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์อาสา (บ้านห้วยปุ้ม) ณ แมงปอ สมาร์ทฟาร์ม อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ทีมย่อย ประกอบด้วย


ทีมนักวิชาการสร้างวงคำศัพท์

  1. อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง
  2. อาจารย์สว่างฤทัย อัยกร
  3. อาจารย์ยูถิกา เตชะศิริวรรณ

ทีมนักวิชาการวัจนปฏิบัติศาสตร์

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต
  2. ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์
  3. ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล
  4. นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ

 

ภายในโครงการ มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มนักวิจัยและประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ โดยมีคณะครูจากศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์อาสา นำโดย ครูใหญ่ ด.ต.นฤดล ดำริเลิศวรกุล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Unit of Excellence (UoE 62019)  

 

                                 

ภาพ / ข้อมูล : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

Facebook Page: https://www.facebook.com/photolibarts/

เว็บไซต์: http://www.libarts.up.ac.th/  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
30/6/2563 16:14:36น. 1541
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์อาสา”

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน