แชร์ Twitter   
99
     

     อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และพื้นที่บริเวณโดยรอบ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1/2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา13.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และพื้นที่บริเวณโดยรอบ อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/7/2563 12:22:26

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน