ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์วันหยุดให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 1/7/2563 14:20:27น. 527

วันหยุดให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอประชาสัมพันธ์วันหยุดให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์มที่ 27 กรกฎาคม 2563 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ (ตามมติครม. วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการ 0 5446 6705 
ภาพ :   นายปรเมศวร์ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/7/2563 14:20:27

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน