แชร์ Twitter   
379
   

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรายการ Lib Arts Talk EP.2 “Open Lib Arts House”

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรายการ Lib Arts Talk EP.2 “Open Lib Arts House”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารและประธานหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี และ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผ่านรายการ Lib Arts Talk EP.2 “Open Lib Arts House” CITCOMS E-learning Studio อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมในรายการประกอบด้วย คณบดีกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ กล่าวขอบคุณผู้ปกครองนิสิตใหม่ และแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ ประธานหลักสูตรกล่าวถึงความสำคัญของภาษาในโลกปัจจุบันและการเรียนภาษาให้ประสบผลสำเร็จ และคณะผู้บริหารและประธานหลักสูตร กล่าวให้กำลังใจนิสิตใหม่ โดยระหว่างแต่ละกิจกรรมจะมีการฉายวีดีโอชุดพิเศษเพื่อคั่นรายการ ประกอบด้วย

 

  1. วีดีโอแนะนำคณะศิลปศาสตร์
  2. วีดีโอแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน
  3. วีดีโอความในใจจากศิษย์เก่า
  4. วีดีโอความสำคัญของภาษา
  5. วีดีโอแนะนำงานวิชาการและทุนการศึกษา

 

และปิดท้ายรายการด้วยช่วง สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ พบนิสิตใหม่   

 

                                   

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

ข้อมูล / ข่าว : นางสาวสุภาพร คำรส / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

Facebook Page: https://www.facebook.com/photolibarts/

เว็บไซต์: http://www.libarts.up.ac.th/
ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุภาพร คำรส / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2563 13:47:37

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน