การประชุม "ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)" ครั้งที่ 3/2563 3/7/2563 16:48:35น. 1142

ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประธานที่ประชุมฯ โดยในที่ประชุมฯ มีการเสนอพิจารณาในเรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง รับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรสี่ปี พ.ศ. 2563 นอกจากนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการนิเทศออนไลน์ และ Pre-Degree/Credit Bank จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกพล โพธิจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/7/2563 16:48:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน