แชร์ Twitter   
347
   

ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการ “การประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป”

ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการ “การประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป”

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์

ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายสถาพร

เทพอุดม เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการ

การประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ

จังหวัดพะเยา และดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำ Village Profile ให้กับหน่วยบริหารและ

จัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำหรับประเมินการเป็นชุมชนนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมชุมชน โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก หน่วยบริหาร

และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

ภาพ / ข้อมูล : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/
ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/7/2563 13:43:49

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน