ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกขึ้นรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 10/7/2563 14:07:00น. 476

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับคัดเลือกขึ้นรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ???? ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/7/2563 14:07:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน