โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 13/7/2563 14:34:25น. 354

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้บุคลากรสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ในระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
http://www.personnel.up.ac.th/Gallery.aspx?itemID=23245
ภาพ :   นายจงรักไทย เปลวทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   phrawta.sr@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/7/2563 14:34:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน