ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อน “พะเยา เมืองแห่งการเรียนรู้” 16/7/2563 16:24:57น. 412

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อน “พะเยา เมืองแห่งการเรียนรู้”

     เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UP SPARK) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันฯ (UP SPARK) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยา นำโดย นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วย กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา และผู้แทนภาคประชาชนในเขตเทศบาล จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน พะเยา เมืองแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเล็กลานม่วนใจ๋หนองระบู อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมบรรยายการดำเนินโครงการวิจัย 3 โครงการ ประกอบด้วย

     

1.  โครงการการออกแบบเครื่องมือเพื่อสร้างการเรียนรู้และสร้างทักษะใหม่เพื่อเสริมทักษะแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่

     เมืองแห่งการเรียนรู้ เทศบาลเมืองพะเยา

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์

 

2.  โครงการการวิจัยเพื่อสร้างระบบและกลไกบริหารจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

3.  โครงการการออกแบบพื้นที่และชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้เทศบาลเมืองพะเยา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

และ นายวรินทร์ รวมสำราญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

   

ภาพ / ข้อมูล : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


    
ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/7/2563 16:24:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน