ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาสถิติ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

17/7/2563 15:37:24น. 4029
บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยงานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย จัดให้บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึงเดือน กันยายน 2563 เพื่อบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ทำวิจัย ปัญหาพิเศษ หรือ วิทยานิพนธ์ เป็นการบริการทางวิชาการแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถขอใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามตารางจองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้เร็วๆ นี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 3531
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
17/7/2563 15:37:24น. 4029
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาสถิติ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#บริการ #งานวิจัย #ผู้เชียวชาญ #สถิติ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน