คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวาระครบรอบ 10 ปี 17/7/2563 18:04:07น. 593

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวาระครบรอบ 10 ปี
                  วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ,ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
และนายนทีสุทธิ์ อุทธิยา บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
                 ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยาก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ด้วยความภาคภูมิใจ ภายใต้การบริหารและการปฏิบัติงานที่เข้มแข็ง ของผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สามารถนำพามหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) และเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยใช้พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์การบริหารงาน“มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล”


  แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/7/2563 18:04:07

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน