คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรมการส่งเสริมการใช้สมุนไพร “ไพล”ในชุมชน

20/7/2563 15:23:58น. 1429
การส่งเสริมการใช้สมุนไพร “ไพล”

17 กรกฏาคม 2563: คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิรัชกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ อ.ภญ.ณัฐธยาน์ ชาวเมือง และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรมการส่งเสริมการใช้สมุนไพร “ไพล”ในชุมชน ณ รพ.สต. บ้านร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยโครงการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และ รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพร "ไพล" และตระหนักถึงการใช้สมุนไพรใกล้ตัวอย่างเหมาะสมในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้อบรมการผลิต "น้ำยาบ้วนปากที่มีน้ำมันไพล" ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนในการแปรรูปวัตถุดิบที่มีให้ก่อเกิดรายได้อย่างยั่งยืน


----------------------
??ติดต่อสอบถาม
หน่วยพัฒนานิสิตคณะเภสัชศาสตร์
??054-466666 ต่อ 3188
FB:
งานกิจการนิสิตและวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
20/7/2563 15:23:58น. 1429
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรมการส่งเสริมการใช้สมุนไพร “ไพล”ในชุมชน

#คณะเภสัชศาสตร์ #านคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ
#sdg1 #sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน