บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ ITAP และผู้เชี่ยวชาญจาก SEEN-UP มุ่งพัฒนาสู่การเป็นกิจการสีเขียว จากแนวทาง Waste to Energy 21/7/2563 17:24:28น. 396

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายศุภฤกษ์ ขาวแดง (ITA) และ น.ส. พิมพ์นารา โพธิศาสตร์ (ADM) เจ้าหน้าที่จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) พร้อมกับ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา (SEEN-UP) ได้เข้าเยี่ยม บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด เพื่อแนะนำหน่วยงานและให้คำปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของกิจการ

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ได้ดำเนินกิจการด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปหลากหลายชนิดทั้งในรูปของผัก ผลไม้กระป๋อง ผักดอง น้ำพริกแกง ซอสผัดและน้ำจิ้มต่างๆ ในการนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ โดยนำของเสียจากกระบวนการแปรรูปอาหารมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบก๊าซชีวภาพ ทั้งในส่วนของบริษัทลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด และบริษัทในเครือ

จากการเข้าพบเพื่อให้คำปรึกษา ได้ทราบว่าผู้ประกอบการมีแผนการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าในอนาคต ทำให้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของบริษัทในเครือที่มีอยู่ ต้องรับภาระการกำจัดสารอินทรีย์ที่มากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดด้านการดำเนินงานทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างหรือขยายระบบบำบัดได้ ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบที่มีอยู่ และการปรับเปลี่ยนค่าการเดินระบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียและสารอินทรีย์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ นอกจากจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกิจการแล้ว ยังได้ผลพลอยได้เป็นพลังงานทดแทนอีกด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้กิจการมีความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อม แล้วยังนำไปสู่การพัฒนากิจการ ให้เป็น Green Enterprises
....
สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
?? 08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
? E-mail :suphalerk_k@hotmail.com
?? สมัครเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ https://goo.gl/Wyy2oP
#ITAP
#ITAPUP
#โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
#เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
#การพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจSMEs
#เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
#ITAPเพื่อนคู่คิดธุรกิจSMEs


 
ภาพ :   นายศุภฤกษ์ ขาวแดง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศุภฤกษ์ ขาวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/7/2563 17:24:28

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน