“UPITI” ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการยกระดับการให้บริการและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา 24/7/2563 11:42:15น. 515

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม โดย ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการยกระดับการให้บริการและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการจัดเตรียมความพร้อมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ESPReL ผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting) การบรรยาย 4 หัวข้อ เกี่ยวกับความสำคัญของมาตรฐาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้วยระบบประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และแนวทางการลดการเกิดของเสียอันตรายด้วยหลักการ 4R, การบริหารจัดการความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และอุบัติการในห้องปฏิบัติการ, การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางกายภาพ และการทำแผนการบริหารจัดการ โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/7/2563 11:42:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน