คณะวิทยาศาสตร์เปิดหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree Program) 5 หลักสูตร เปิดรับสมัครผู้สนใจ Reskill/Upskill ในทุกๆ หลักสูตร

24/7/2563 13:06:18น. 2719
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์เปิดหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree Program) 5 หลักสูตร เปิดรับสมัครผู้สนใจ Reskill/Upskill ในทุกๆ หลักสูตร รายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตร หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสำหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมดิจิตอล ลงทะเบียน 1-10 สิงหาคม 63

2. หลักสูตร การประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัวเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

ลงทะเบียน 1 -14 สิงหาคม 63

3. หลักสูตร “หลักสูตรเสริมพลังผู้ประกอบการยุคใหม่”

- หน่วยที่ 1 การสร้างองค์กรแห่งความสุข

- หน่วยที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

- หน่วยที่ 3 การเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียน 20 - 31 กรกฎาคม 2563

4. หลักสูตร ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม EXCEL รุ่นที่ 1

ลงทะเบียน 20 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563

5. หลักสูตร การจัดการเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน

ลงทะเบียน 20 - 31 กรกฎาคม 2563

 

กำหนดการลงทะเบียน-ช่องทางการลงทะเบียน-ชำระเงิน

https://liveupac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sudarat_sa_up_ac_th/EeLOhw-Y1a9NvCVLS1DvZKUB6JrL7YD8efDdHscyCe39cg?e=rYwqPS

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

  1. หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมดิจิตอล

https://liveupac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sudarat_sa_up_ac_th/EVR_f3sbFwNHuui3yvoLjcYB7bHtotkG799lclA6UCBG5Q?e=zeyMMe

  1. การประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัวเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

https://liveupac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/waipot_ng_up_ac_th/EfW7Ch_M_ElEjaWc8EAm7IwBOp1Gd_ZO0aMaK_Gx4sfI0Q?e=4M4n2N

  1. เสริมพลังผู้ประกอบการยุคใหม่

https://liveupac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sudarat_sa_up_ac_th/EtizX5w0EKZOjCS5Skdxe0oBGm-6uX0KEem7S7VyKnsWVg?e=hdX8Je 

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติสำหรับงานวิจัย ด้วย Excel

https://liveupac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sudarat_sa_up_ac_th/ET7IVvNVGB5CkxZs-npMzRsByUPdxgSv8Yntu6PZ4Xq9Eg?e=2wJJ1x

  1. การจัดการเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน

https://liveupac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sudarat_sa_up_ac_th/EStpwyTR3KRAvwV-ScCwLCUBTFL_JcTNLK1I7eTbZOfjQw?e=AMhhs0 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
24/7/2563 13:06:18น. 2719
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์เปิดหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree Program) 5 หลักสูตร เปิดรับสมัครผู้สนใจ Reskill/Upskill ในทุกๆ หลักสูตร

#คณะวิทยาศาสตร์ #Non Degree Program #หลักสูตรระยะสั้น
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน