คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การติดตามและขยายผลโครงการ อ่านได้ เขียนคล่อง ผ่านนิทาน” 24/7/2563 16:02:00น. 614

คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การติดตามและขยายผลโครงการ อ่านได้ เขียนคล่อง ผ่านนิทาน”

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การติดตามและขยายผลโครงการ อ่านได้ เขียนคล่อง ผ่านนิทาน กิจกรรมการเรียน การสอน และการวิจัย โดยใช้นิทานสองภาษาในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา โดยมีผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก 9 โรงเรียนในเครือพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การวิจัยในชั้นเรียนการสอนนิทานสองภาษา กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย ด้วยนิทานสองภาษา และการสรุปโครงการและรับเกียรติบัตร  

 

ภาพ / ข้อมูล : นายสถาพร เทพอุดม เจ้าหน้าที่ประจำคณะ / งานวิชาการคณะศิลปศาสตร์  

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/  

facebook twitter line


ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิชาการคณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/7/2563 16:02:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน