วิทยาเขตเชียงรายจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานวิทยาเขตฯ 26/7/2563 11:29:49น. 683

วิทยาเขตเชียงราย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. วิทยาเขตเชียงรายได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานวิทยาเขตฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในโครงการดังกล่าวนอกจากจะมีการอบรมให้ความรู้แล้วยังมีการจัดทำภาพวาดสีน้ำโดยศิลปินจากสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ในหัวข้อเรื่อง"คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน" เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องเตือนใจให้บุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายดำเนินงานต่าง ๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งภาพวาดดังกล่าวแขวนไว้บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย

facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/7/2563 11:29:49

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน