งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS

30/7/2563 15:35:13น. 2147
elearning

          งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ให้บริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ให้กับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 4 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ 1.หลักสูตรประถมศึกษา 2.หลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.หลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 4.หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.  ทั้งหมดจำนวน 190 รายวิชา โดยทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2563 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีจัดการเรียนการสอนออนไลน์

          สำหรับในภาคการศึกษา 1/2563 นี้ อาจารย์ประจำรายวิชาได้มีการเพิ่มเนื้อหาของบทเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบ UP LMS เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มีนักเรียนเข้ามาใช้ระบบ UP LMS เพื่อเข้ามาทบทวนเนื้อหาบทเรียน, การทำการบ้าน ตลอดจนการส่งงานในระบบ UP LMS อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และนักเรียน ได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยสำหรับในยุคปัจจุบันและในอนาคตต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นาถพล สิริบรรสพ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   kedsanee.ng@up.ac.th   
30/7/2563 15:35:13น. 2147
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS

#e-learning
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน