แชร์ Twitter   
61
  

กองกิจการนิสิตร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กองกิจการนิสิตได้ร่วม ลงนามถวายพระพร และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/7/2563 15:41:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน