กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบข่าวสารสู่ภาพลักษณ์องค์กร

31/7/2563 11:26:57น. 3281
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบข่าวสารสู่ภาพลักษณ์องค์กร
กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบข่าวสารสู่ภาพลักษณ์องค์กรกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยาครั้งที่ 10 ในหัวข้อการบริหารจัดการระบบข่าวสารสู่ภาพลักษณ์องค์กร ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยได้ รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานในการเปิดโครงการและได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจ กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านการสื่อสารองค์กร  ด้านตัวชี้วัด ที่1 Presence  ตัวชี้วัดที่ 2 Visibility ไปช่วยในการจัดลำดับของโลกโดย Webometrics Ranking of World Universities รอบที่ 2 ปี 2020 รอบเดือนกรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในอันดับที่ 16 ของประเทศไทย พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมโครงการด้วยเช่นกัน

โดยจัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจากทุกคณะ และทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมโครงการ ในช่วงแรกงานหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คุณกนกวรรณ ประภากรณ์แนะนำช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งต่อให้กับคุณฐานนันนาฎ หาญเลิศ และคุณนันทวัฒน์ เมืองช้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมให้คำแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับ Ranking ตัวชี้วัดด้านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา แนะนำแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศเผยแพร่ข่าวสาร และเทคนิคในการเขียนข่าว ผ่านระบบ Add News UP ที่ได้มีการปรับรูปแบบใหม่ให้เหมาะกับการใช้งานในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข่าวสารให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงผู้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และในช่วงสุดท้ายได้จัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การเลือกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของข่าวประชาสัมพันธ์” คุณวินิตตา ลือชัย หัวหน้างานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการข่าวสาร เพื่อเผยแพร่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา และสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำหลักฐาน THE Impact ranking ในปีต่อ ๆ ไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
31/7/2563 11:26:57น. 3281
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบข่าวสารสู่ภาพลักษณ์องค์กร

#มหาวิทยาลัยพะเยา #งานประชาสัมพันธ์ #เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน