หลักสูตรกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2562

31/7/2563 13:35:40น. 1434
หลักสูตรกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรกายภาพบำบัด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ ประธานกรรมการ กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ และ ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม เป็นกรรมการในการตรวจประเมิน โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับและแนะนำหลักสูตรแก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินงานระดับหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา 2562 และเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กภ.จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
31/7/2563 13:35:40น. 1434
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2562

#กายภาพบำบัด #คณะสหเวชศาสตร์ #ประเมินคุณภาพการศึกษา #AUN-QA
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน