คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการอบรมเกษตรกรใน "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อเลี้ยงโคเนื้อในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการผลิตในระดับศูนย์อาหารสัตว์ของชุมชน"

31/7/2563 14:19:23น. 1705
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการอบรมเกษตรกรใน "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อเลี้ยงโคเนื้อในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการผลิตในระดับศูนย์อาหารสัตว์ของชุมชน"
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมเกษตรกรใน "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อเลี้ยงโคเนื้อในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการผลิตในระดับศูนย์อาหารสัตว์ของชุมชน" นำโดย รศ.ดร.โชค โสรัจกุล ดร.ขรรค์ ชัยดั้นเมฆ ร่วมกับ นายชัยณรงค์ วงศ์สรรศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ อบรมเกษตรกรในโครงการดังกล่าว ได้อบรมเกษตรกรในพื้นที่ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย และ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์รูปแบบใหม่โดยใช้จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการหมักเป็นและจะมีการประเมินผลกลุ่มผู้ได้รับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ (สวทช.ภาคเหนือ) สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
31/7/2563 14:19:23น. 1705
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการอบรมเกษตรกรใน "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อเลี้ยงโคเนื้อในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการผลิตในระดับศูนย์อาหารสัตว์ของชุมชน"

#SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน