วิศวกรรมโยธา เข้าร่วมบรรยาย ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดพะเยา สถานการณ์การขนส่งในปัจจุบันและอนาคต ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

5/8/2563 9:32:14น. 965
ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์จากศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ ดร.ปาลินี สุมิตรสวรรค์ และดร.ณพล ศรีศักดา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้บรรยายให้ความรู้ ใน “โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารในส่วนภูมิภาค หัวข้อบรรยายเรื่อง ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดพะเยา สถานการณ์การขนส่งในปัจจุบันและอนาคต และระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการขนส่งโดยสารประจำทางภายในจังหวัดพะเยา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะและมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบขนส่งที่มีความสะดวกสะบายให้แก่ประชาชนในจังหวัดพะเยา รวมถึงนักท่องเที่ยวต่อไป 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
5/8/2563 9:32:14น. 965
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิศวกรรมโยธา เข้าร่วมบรรยาย ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดพะเยา สถานการณ์การขนส่งในปัจจุบันและอนาคต ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

#ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดพะเยา
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน