ม.พะเยา ครูพะเยา-เชียงราย และบมจ.ธนาคารกสิกร ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมเป็นภาคีการศึกษา ณ จ.น่าน เเละอบรมรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอน IS ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

5/8/2563 11:29:42น. 1423

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นักวิจัยโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาภายใต้สังกัดสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา โดย ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร นายธนปริญ สำเริง เเละทีมนักการศึกษาส่วนกลาง รศ.ดร.สุธีระ ประเสริรฐสรรพ์เเละคณะ ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 เเละเขต37 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์เเละผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเเลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อนำไปสู่การสร้างภาคเครือข่ายทางการศึกษา เเละการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้เเนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา (โครงงานฐานวิจัย RBL) โดยมีครูตัวเเทนจาก รร.เเม่ใจ จ.พะเยา เเละ รร.ดำรงฯ จ.เชียงรายมาร่วมให้ข้อมูล เเละเล่าถึงประสบการณ์การทำงานที่มาตามเเนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา ในภาคบ่าย ดร.อภัสรินทร์ ขณะรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลมหันต์ (Big Data) ได้ร่วมประชุมกับทีมศึกษานิเทศก์เรื่องการใช้ข้อมูลการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

 เเละในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ได้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอน IS ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนสา อ.สา จ.น่าน ซึ่งเป็นการทำงานเพื่อรับใช้ชุมชนตามเเนวคิดของ ม.พะเยาที่มีภารกิจรับใช้ชุมชนเเละบริการวิชาการ

ทั้งนี้ โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทยตามเเนวคิด เพาะพันธุ์ปัญญาโดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
5/8/2563 11:29:42น. 1423
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ครูพะเยา-เชียงราย และบมจ.ธนาคารกสิกร ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมเป็นภาคีการศึกษา ณ จ.น่าน เเละอบรมรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอน IS ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

#สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #UPITI
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน