คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร​ระยะสั้น (Non-degree program)​ คณะวิทยาศาสตร์​ ผ่านทาง Facebook Live

8/8/2563 14:08:50น. 901
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านทาง Facebook Live โดยมีจำนวน 5 หลักสูตร

1.การจัดการเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
2. หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมดิจิตอล
3. การประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัวเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
4. ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel
5. เสริมพลังผู้ประกอบการยุคใหม่  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/เวทิน เกษรพรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
8/8/2563 14:08:50น. 901
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร​ระยะสั้น (Non-degree program)​ คณะวิทยาศาสตร์​ ผ่านทาง Facebook Live

#หลักสูตรระยะสั้น #Non-degree program #คณะวิทยาศาสตร์
#sdg4 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน