คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร​ระยะสั้น (Non-degree program)​ คณะวิทยาศาสตร์​ ผ่านทาง Facebook Live 8/8/2563 14:08:50น. 577

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านทาง Facebook Live โดยมีจำนวน 5 หลักสูตร

1.การจัดการเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
2. หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมดิจิตอล
3. การประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัวเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
4. ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel
5. เสริมพลังผู้ประกอบการยุคใหม่  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/เวทิน เกษรพรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/8/2563 14:08:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน