มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเครือข่ายนิสิต 14/8/2563 16:33:18น. 331

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเครือข่ายนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเครือข่ายนิสิต

โครงการเครือข่ายนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เพื่อการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานระหว่างนิสิตและมหาวิทยาลัยพะเยาเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพ เข้าร่วมพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เป็นที่รู้จักและสนใจของบุคคลภายนอก

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น. ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน ร่วมพูดคุยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เป้าหมาย ทิศทาง ในการดำเนินโครงการ                          โดยโครงการเครือข่ายนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนิสิต ที่เป็นตัวแทน UP AMBASSADORS และนิสิตจากโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) เข้าร่วมการอบรม และworkshop จากวิทยากรที่มากประสบการณ์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง

ในช่วงเช้า ได้รับการอบรมด้านบุคลิกภาพจาก คุณเอกชัย เทียนเงิน นักประชาสัมพันธ์  กองบริการการศึกษา ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการนั่ง การยื่น และเป็นแบบอย่างทางด้านบุคลิกภาพที่ดี มาให้ความรู้ สอนทักษะ และเทคนิคการต่าง ๆ ผ่านการอบรมในหัวข้อ “ถูกคนถูกที่ ถูกใจ ” และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก คุณปัณณธร วุฒิปริญาธร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ศูนย์บรรสารและการเรียนรู้ และคุณฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านการแต่งหน้า ทำผม เพื่อเสริมบุคลิกภาพที่ดี ให้กับนิสิต ร่วมไปถึงเทคนิคการเตรียมตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และการแต่งหน้าทำผมในโอกาสต่าง ๆ ในรูปแบบที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ โครงการเครือข่ายนิสิตจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ศูนย์บรรสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/8/2563 16:33:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน