งานผลิตสื่อนวัตกรรม เริ่มทดสอบแอพพลิเคชั่น Zoom ในระบบ UP LMS เพื่อให้อาจารย์และนิสิตใช้เรียนออนไลน์และ conference ได้ในระบบเดียว

14/8/2563 16:53:02น. 2368
UP LMS

          งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการทดสอบการใช้แอพพลิเคชั่น Zoom โดยกำหนดระยะเวลาการทดสอบตั้งแต่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 หลังจากนั้นงานผลิตสื่อนวัตกรรม จะประเมินผลการใช้งานเพื่อวางแผนการใช้งานร่วมกันระหว่าง UP LMS และ แอพพลิเคชั่น Zoom ต่อไป

          โดยในช่วงการทดสอบการใช้งานอาจารย์และนิสิตสามารถใช้ แอพพลิเคชั่น Zoom ในรายวิชาของตนเองได้ทันทีซึ่งอาจารย์สามารถกำหนดกิจกรรม Zoom meeting ในหัวข้อบทใดก็ได้ โดยอาจารย์จะกำหนดวันเวลานัดหมายให้นิสิตในระบบ UP LMS เมื่อนิสิตได้รับการแจ้งเตือนก็พร้อมที่เข้าร่วม Meeting เพื่อทำการ VDO Conference ในระบบ UP LMS ได้ทันที เพิ่มความสะดวกและง่ายในระบบเดียว โดยเฉพาะในกรณีจัดสอบออนไลน์ในระบบ UP LMS อาจารย์สามาถให้นิสิตเปิด Zoom Meeting เพื่อให้อาจารย์เห็นนิสิตขณะสอบได้ทันที โดยไม่ต้องเปิดระบบอื่นเสริม เพิ่มความสะดวกสบายในการบริหารจัดการเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มากยิ่งขึ้น 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หน่วย UP LMS   
ข้อมูล/ข่าว :    งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   kedsanee.ng@up.ac.th   
14/8/2563 16:53:02น. 2368
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานผลิตสื่อนวัตกรรม เริ่มทดสอบแอพพลิเคชั่น Zoom ในระบบ UP LMS เพื่อให้อาจารย์และนิสิตใช้เรียนออนไลน์และ conference ได้ในระบบเดียว

#elearning #lms
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน