ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ สืบสานข้าวไทยด้วยการดำนา" ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/8/2563 20:26:34น. 1657

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ สืบสานข้าวไทยด้วยการดำนา" ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานโครงการ

โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม "การลงแขกดำนา" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักและสามัคคีของคนไทย รวมถึงกิจกรรมการจับปลาในนาข้าว  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   Pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/8/2563 20:26:34

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน