คณะวิทยาการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย จังหวัดเชียงราย

17/8/2563 10:13:00น. 945
บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

        คณะวิทยาการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีการนำเสนอนโยบาย/วิสัยทัศน์/แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดี กล่าวถึงสถานการณ์ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ทั้งด้านของบุคลากร ผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ การปรับปรุงพื้นที่ของคณะฯ ร่วมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวถึงทิศทางและแผนของมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการบริหาร/กฏหมาย/สิ่งแวดล้อม และความเป็นสากล,
ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวถึงทิศทางและแผนของมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านวิชาการ, ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวถึงทิศทางและแผนของมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ ได้กล่าวถึงทิศทางและแผนของมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านด้านพัฒนาคุณภาพนิสิต

          และการจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ, รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์  พลอยแหวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  รักชาติเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงค์เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปี 2564-2567 ในครั้งนี้

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
17/8/2563 10:13:00น. 945
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย จังหวัดเชียงราย

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน