อาจารย์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20/8/2563 21:22:47น. 461

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอเมืองสอง จังหวัดแพร่ ตามการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกันกับ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันกับชุมชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 


   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/8/2563 21:22:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน