บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์เพื่องานวิจัย และการใช้โปรแกรม Endnote สำหรับคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21/8/2563 11:09:58น. 583

บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์เพื่องานวิจัย
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูล เพื่อการวิจัย และนางสาวสุดา ใจแก้ว นักวิชากาคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้และสอนการ สืบค้นสารสนเทศออนไลน์เพื่องานวิจัย และการใช้โปรแกรม Endnote เบื้องต้น ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ รวมถึงการใช้งานโปรแกรม Endnote ในการจัดการบรรณานุกรมที่ถูกต้อง

       คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ที่สนใจการเรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote เบื้องต้น สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร.0 5446 6705 ภายใน 3531


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวสุดา ใจแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2563 11:09:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน