งานผลิตสื่อนวัตกรรม ให้บริการระบบสอบออนไลน์ UP LMS ขอแจ้งข้อมูลการใช้งานระบบในการสอบออนไลน์ช่วงวันและเวลาที่มีการใช้งานสอบออนไลน์ UP LMS หนาแน่น

21/8/2563 11:28:10น. 3197
สอบออนไลน์ UP LMS
          ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2) โดยกำหนดการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 1/ 2563 ระหว่างวันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2563 นั้น
          เพื่อให้การสอบออนไลน์ด้วยระบบ UP LMS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงขอแจ้งข้อมูลการใช้งานระบบการสอบออนไลน์ช่วงวันและเวลาที่มีการใช้งานสอบออนไลน์ด้วยระบบ UP LMS หนาแน่นระหว่างวันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2563 และวันที่ 1 - 4 กันยายน 2563 (นอกปฏิทิน) ในช่วงวันเวลาดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบ (ที่ไม่แจ้งล่วงหน้า) ในระบบ UP LMS


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หน่วย UP LMS   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วย UP LMS   
เพิ่มข่าวโดย :   phet.ph@up.ac.th   
21/8/2563 11:28:10น. 3197
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานผลิตสื่อนวัตกรรม ให้บริการระบบสอบออนไลน์ UP LMS ขอแจ้งข้อมูลการใช้งานระบบในการสอบออนไลน์ช่วงวันและเวลาที่มีการใช้งานสอบออนไลน์ UP LMS หนาแน่น

#UP LMS
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน