คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับและปรึกษาหารือกับคุณอนุกูล สอนเอก นักภูมิศาสตร์ และนักสำรวจถ้ำ ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

21/8/2563 12:59:04น. 1308
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

       คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงษ์ ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ และประชุมปรึกษา หารือ กับคุณอนุกูล สอนเอก นักภูมิศาสตร์และนักสำรวจถ้ำ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว ในหลักสูตร : การฝึกปฏิบัติการกู้ภัยในถ้ำ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย และวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

อีกทั้ง ได้มีการพูดคุยเพื่อหารือวางแผนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน และระบบการกู้ภัยในถ้ำตามหลักมาตรฐานสากล ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย ซึ่งเป็นครั้งแรกในการบูรณาการอบรม และฝึกสอนโดยผู้มีความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนฤมล เขียวตี๋ (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวนฤมล เขียวตี๋ (นิสิตฝึกงาน) /ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
21/8/2563 12:59:04น. 1308
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับและปรึกษาหารือกับคุณอนุกูล สอนเอก นักภูมิศาสตร์ และนักสำรวจถ้ำ ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน